Wybrane gatunki grzybów

Phellinus

Phellinus igniarius (L.) Quél. – Czyreń ogniowy
Wrośniak

Trametes versicolor (L.) Lloyd – Wrośniak różnobarwny