Współpraca

Prowadzimy rozbudowaną współpracę, dotyczącą badań w zakresie mykobioty i potencjału medycznego wybranych gatunków grzybów. Celem współdziałania jest realizacja projektów naukowych, B+R, oraz wymiana aktualnej wiedzy i bieżących doświadczeń, w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów.

W lipcu 2018 roku zawiązaliśmy KONSORCJUM GRZYBY MEDYCZNE, które skupia polskie jednostki naukowe, badające właściwości medyczne grzybów: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ponadto, prowadzimy szeroką współpracę międzynarodową, z partnerami z zagranicy: