Kontakt

Centrum Naukowo-Badawcze
Instytut Nauk Leśnych
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechnika Białostocka
Piłsudskiego 1 A, 17-200 Hajnówka
Fungi Extract Bank® e-mail: feb@pb.edu.pl
Kolekcja Fungarium: m.wolkowycki@pb.edu.pl

Facebook – Fungi Extract Bank
Facebook – Instytut Nauk Leśnych