Bank Ekstraktów z Grzybów

FUNGI EXTRACT BANK

FUNGI EXTRACT BANK®

O FUNGI EXTRACT BANK®

To przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Nauk Leśnych
Politechniki Białostockiej, w nowoczesnym Centrum
Naukowo-Badawczym w Hajnówce.

SPRAWDŹ WIĘCEJ

Wyszukiwarka ekstraktów

rozbudowywana kolekcja

Fungarium Macromycetes
i Micromycetes

W Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, w Centrum Naukowo Badawczym w Hajnówce, zgromadzone są wieloletnie kolekcje Fungarium Macromycetes i Fungarium Micromycetes, nadal sukcesywnie rozbudowywane. Założycielem i właścicielem Fungarium jest Marek Wołkowycki - główny ekspert INL PB w dziedzinie mykologii.

SPRAWDŹ WIĘCEJ
niezwykle bogaty zbiór ekosystemów

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to stosunkowo duży i dobrze zachowany kompleks leśny. Wyróżnia się występowaniem fragmentów lasu o niezwykle pierwotnym charakterze i ochroną naturalnych procesów ekologicznych. Jest określana ostatnim w Europie nizinnym lasem naturalnym, czy też reliktem lasów pierwotnych. Optymalne warunki do rozwoju wielu gatunków mykobioty stwarzają dobrze zachowane wielkopowierzchniowe, naturalne ekosystemy leśne, o zróżnicowanych fitocenozach pod względem siedliskowym i strukturalnym.

Poznaj naszych naukowców

Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce

prof. dr hab. inż.
Sławomir Bakier

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych PB

dr
Ewa Zapora

Instytut Nauk Leśnych PB

 
Marek Wołkowycki

Instytut Nauk Leśnych PB

SPRAWDŹ WIĘCEJ