Publikacje i projekty

PUBLIKACJE

Rašeta M., Mišković J., Čapelja E., Zapora E, Petrović Fabijan A., Knežević P., Karaman M. (2023) Do Ganoderma Species Represent Novel Sources of Phenolic Based Antimicrobial Agents? Molecules 2023, 28, 3264. DOI:10.3390/molecules28073264

Sadowska A, Sawicka D, Godlewska K,  Guzińska‑Ustymowicz K, Zapora E, Sokołowska E, Car H (2023) Beneficial Proapoptotic Effect of Heterobasidion Annosum Extract in Colorectal Cancer Xenograft Mouse Model. Molecules 28(3). DOI:10.3390/molecules28031352.

Waszczuk U, Zapora E, Berezovska D, Stocki M, Wołkowycki M, Malewski T, Hsiang T, Oszako T, Borowik P (2022) Use of Secondary Metabolites of Wood-Decaying Fungi to Reduce Damping off Disease. Forests 13(8):1208. DOI:10.3390/f13081208.

Kozłowska M, Mułenko W, Wołkowycki M (2022) The Fungal Biota of the Białowieża Primeval Forest. An Annotated Catalogue of Microfungi and Larger Ascomycota. Maria Curie-Sklodowska University Press ISBN: 978-83-227-9662-7.

Wołkowycki M (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku. Bioróżnorodność Miasta Białegostoku, vol. 8. ISBN: 978-83-954504-9-5.

Yurchenko E, Wołkowycki M (2022) New Species of Corticioid Fungi (Basidiomycota) for Poland Found in Białowieża Primeval Forest in 2018‒2020. Acta Mycologica, 57. DOI: 10.5586/am.577.

Yurchenko E (2020) Corticioid fungi of Belarus: An identification book. Kolorgrad, Minsk, 511 pp.

Yurchenko E, Riebesehl J, Langer E (2020) Fasciodontia gen. nov. (Hymenochaetales, Basidiomycota) and the taxonomic status of Deviodontia. Mycological Progress 19(2):171–184. DOI:10.1007/s11557-019-01554-7.

Sadowska A, Zapora E, Sawicka D, Niemirowicz-Laskowska K, Surażyński A, Sułkowska-Ziaja K, Kała K, Stocki M, Wołkowycki M, Bakier S, Pawlik A, Jaszek M, Muszyńska B, Car H (2020) Heterobasidion annosum Induces Apoptosis in DLD-1 Cells and Decreases Colon Cancer Growth in In Vivo Model. International Journal of Molecular Sciences 21(10):3447. DOI:10.3390/ijms21103447.

Kujawa A, Gierczyk B, Gryc M, Wołkowycki M (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej ISBN: 978-83-935450-8-7.

Yurchenko E, Riebesehl J, Langer E (2017) Clarification of Lyomyces sambuci complex with the descriptions of four new species. Mycological Progress 16:865–876. DOI:10.1007/s11557-017-1321-1.

Zapora E, Wołkowycki M, Bakier S, Zjawiony JK (2016) Phellinus igniarius: A Pharmacologically Active Polypore Mushroom. Natural Product Communications 11(7):1043-1046. DOI:10.1177/1934578X1601100741.

Yurchenko E, Wu SH (2016) A key to the species of Hyphodontia sensu lato. MycoKeys 12(6):1–27. DOI:10.3897/mycokeys.12.7568.

Karasiński D, Wołkowycki M (2015) An annoted and ilustrated catalogue of polypores of the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal 60(2):217-292. DOI:10.1515/pbj-2015-0034.

Yurchenko E (2011) Lichens of Belarus: An illustrated electronic handbook. Edn 1. [Publication on CD; Lysandra 3.0 – interactive key and viewer of database; ISBN 985-90000-6-9]. K.E. Dovgailo, Minsk.

Yurchenko EO (2010) The genus Peniophora (Basidiomycota) of Eastern Europe: Morphology, taxonomy, ecology, distribution. Belorusskaya nauka, Minsk, 339 pp.

Więcej publikacji:  

Ewa ZaporaMarek Wołkowycki, Eugene YurchenkoSławomir Bakier, Marcin Stocki

PROJEKTY

Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybów IMMS 2022  – International Mushroom Summer School, IMSS 2022

Międzynarodowa Letnia Szkoła Grzybowa IMMS 2022 – International Mushroom Summer School IMSS 2022.

  • International Mushroom Summer School IMSS 2022, 1st edition
  • International Mushroom Summer School IMSS 2022, 2nd edition

Realizacja: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Termin: IMMS 2022, 1 edycja: 20-24.06.2022. IMMS 2022, 2 edycja: 05-09.12.2022.

Efekty:

– Przeprowadzenie międzynarodowych warsztatów mykologicznych (praktycznych zajęć terenowych w Puszczy Białowieskiej i ćwiczeń laboratoryjnych w Centrum Naukowo-Badawczym PB w Hajnówce

– Udział przedstawicieli zagranicznych doktorantów i nauczycieli akademickich z 15 krajów: USA, Nigeria, Republika Beninu, Gruzja, Serbia, Ukraina, Kosowo, Macedonia Północna, Turcja, Estonia, Czechy, Szwecja, Włochy, Portugalia, Tunezja

Relacje:

IMSS 2022, 1st edition: Relacja 1, Relacja 2, Notatka 1.

IMSS 2022, 2nd edition: Relacja 1, Notatka 1, Notatka 2.

 

Międzynarodowa Szkoła Letnia – From Fungal Morphology to Genotype

Projekt: Międzynarodowa Letnia Szkoła: From Fungal Morphology to Genotype.

Partnerzy: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Termin: 18-25.09.2021.

Efekty:

– Międzynarodowe warsztaty mykologiczne (praktyczne zajęcia terenowe w Puszczy Białowieskiej i ćwiczenia laboratoryjne w Centrum Naukowo-Badawczym PB w Hajnówce)

– Udział doktorantów i naukowców z 3 krajów: Czechy, Słowacja, Niemcy.

Relacje: Relacja, Notatka.