Osiągnięcia i nagrody

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 

Korzeniowiec sosnowy Heterobasidion annosum (Fr.) Bref

Jednostki:
Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Badania:
Udowodnienie w badaniach in vitro na komórkach nowotworu jelita grubego, oraz w badaniach in vivo na myszach z wyindukowanym nowotworem jelita grubego, działania antynowotworowego ekstraktu z korzeniowca sosnowego Heterobasidion annosum – grzyba powszechnie występującego na świecie, a znanego do tej pory jako patogen, powodujący w lasach europejskich straty na poziomie ok. 800 mln euro rocznie.

Osiągnięcia:
Zgłoszenie patentowe. Patent uzyskany (lipiec 2021 r.).

 

Złotoporek niemiły Tyromyces fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk (Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden)

Jednostka:
Politechnika Białostocka.

Badania:
Opracowanie kompozycji na bazie ekstraktu ze złotoporka Tyromyces fissilis jako pierwszego leku pochodzenia naturalnego do leczenia zgnilca złośliwego/amerykańskiego pszczół (ang. American Fulbrood) – choroby bakteryjnej powodowanej przez Paenibacillus larvae, bez skutków ubocznych i jakiejkolwiek szkody zarówno dla pszczół, jak i dla człowieka.

Osiągnięcia:
Zgłoszenie patentowe. Patent uzyskany (listopad 2022 r.)

 

NAGRODY
Wrzesień 2020 – Podlaska Marka

Nagroda w kategorii ODKRYCIE w konkursie PODLASKA MARKA 2019, dla Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej, dotyczące potencjalnych właściwości medycznych.
PODLASKA MARKA to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie województwa podlaskiego, organizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Podlaska Marka dla pionierskich badań naukowych

Czerwiec 2019 – Innowacje

Nagroda specjalna w kategorii NAUKA DLA ŻYCIA w konkursie INNOWACJE 2018, dla Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za pionierskie badania nad wykorzystaniem korzeniowca sosnowego w medycynie.
INNOWACJE to ranking promujący nowoczesne rozwiązania i nietuzinkowo myślących ludzi z województwa podlaskiego, organizowany przez Kurier Poranny i Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Nauka dla życia – nagroda specjalna dla PB i UMB