Filmy i artykuły

INL PB https://www.facebook.com/InstytutNaukLesnychPB/

Filmy:

Grzyb z Puszczy Białowieskiej niszczy komórki raka jelita grubego (TVN, marzec 2022)

Lecznicze właściwości grzybów (TVP1, wrzesień 2021)

O wyjątkowych właściwościach korzeniowca sosnowego. Naukowcy otrzymali patent (TVP Białystok, sierpień 2021)

Szansa na naturalny lek z grzyba na chorobę zakaźną pszczół (TVP Białystok, lipiec 2020)

Ludzie zasilani Naturą (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Produkcja keelee, grudzień 2020)

Grzybami w nowotwory? (TVN, marzec 2018)

Grzyby, które leczą raka? Są wstępne wyniki badań (Radio Białystok, luty 2018)

Lecznicze właściwości korzeniowca sosnowego (TVP Białystok, luty 2018)

Konferencja prasowa – Grzyby przyszłością medycyny? (luty 2018)

Informacje prasowe:

Sztuka jedzenia. Dlaczego teraz doceniliśmy grzyby, jaki potencjał w nich tkwi? (Polskie Radio, kwiecień 2022)

Zdrowotne właściwości grzybów. Korzeniowiec sosnowy antidotum na nowotwór jelita grubego (Polskie Radio, marzec 2022)

Znaleźliśmy grzyb, który niszczy komórki raka jelita grubego (Gazeta Wyborcza, luty 2022)

Ekstrakt z korzeniowca sosnowego ma pomóc w walce nowotworami. Naukowcy otrzymali patent. (TVN24, sierpień 2021)

Jest patent na leczniczy ekstrakt z korzeniowca sosnowego (Liderzy Innowacyjności, sierpień 2021)

Korzeniowiec sosnowy – patent na sukces (Politechnika Białostocka, sierpień 2021)

Patent leczniczy na ekstrakt z grzyba z Puszczy Białowieskiej (Wrota Podlasia, sierpień 2021)

Bank Ekstraktów z Grzybów (Fungi Extract Bank) stworzył Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej (Geekstok, kwiecień 2021)

Grzyb z Puszczy Białowieskiej lekiem na groźną chorobę zakaźną pszczół (Dziennik Naukowy, lipiec 2020)

Grzyby multizadaniowe (Gazeta Wyborcza, luty 2019)

Artykuły naukowe:

Sadowska A., Zapora E., Sawicka D., Niemirowicz-Laskowska K., Surażyński A., Sułkowska-Ziaja K., Kała K., Stocki M., Wołkowycki M., Bakier S., Pawlik A., Jaszek M., Muszyńska B., Car H. 2020. Heterobasidion annosum Induces Apoptosis in DLD-1 Cells and Decreases Colon Cancer Growth in In Vivo Model. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(10):3447. https://doi.org/10.3390/ijms21103447

Zapora E., Wołkowycki M., Bakier S., Zjawiony J.K. 2016. Phellinus igniarius: A Pharmacologically Active Polypore Mushroom. Natural Product Communications. 2016; 11(7):1043-1046. https://doi.org/10.1177/1934578X1601100741

Karasiński D, Wołkowycki M. 2015. An annoted and ilustrated catalogue of polypores of the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal. 2015; 60(2):217-292. https://doi.org/10.1515/pbj-2015-0034

Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Assessment of current threat level of species of the genus Geastrum in Poland. Acta Botanica Silesiaca 8: 5-42. https://www.researchgate.net/publication/235955986_Assessment_of_current_threat_level_of_species_of_the_genus_Geastrum_in_Poland

Wołczańska A., Wołkowycki M. 2012. Puccinia lojkaiana: A rust fungus new for Poland. Polish Botanical Journal. 2012; 57(2): 479–482. https://www.researchgate.net/publication/264455645_Puccinia_lojkaiana_A_rust_fungus_new_for_Poland

Karasiński D., Kujawa A., Szczepkowski A., Wołkowycki M. 2010. Plan Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego. Operat ochrony gatunków grzybów. Białowieża. W: Plan Ochrony Białowieskiego Parku Narodowego na lata 2011–2030. https://www.researchgate.net/publication/235005923_Plan_Ochrony_Bialowieskiego_Parku_Narodowego_Operat_ochrony_gatunkow_grzybow

Wołczańska A., Wołkowycki M. 2010. New data on anamorphic fungi in the Białowieża Forest (northeast Poland). Polish Botanical Journal. 2010; 55(2):451-456. http://bomax.botany.pl/cgi-bin/pubs/data/article_pdf?id=2251

Karasiński D., Kujawa A., Piątek M., Ronikier A., Wołkowycki M. 2009. Contribution to biodiversity assessment of European primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest. Polish Botanical Journal. 2009; 54(1): 55–97.
https://www.researchgate.net/publication/234063353_Contribution_to_biodiversity_assessment_of_European_primeval_forests_new_records_of_rare_fungi_in_the_Bialowieza_Forest

Szczepkowski A., Kujawa A., Bujakiewicz A., Nita J., Karasiński D., Wołkowycki M., Wilga M.S. 2008. Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland – Notes on ecology and distribution. Polish Botanical Journal. 2008; 53(1): 81–90. https://www.researchgate.net/publication/234063484_Phleogena_faginea_Pucciniomycotina_Atractiellales_in_Poland_-_Notes_on_ecology_and_distribution

Piątek M., Wołkowycki M. 2005. Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & Singer. In: Wojewoda W. (ed.). 2005. Atlas of the geographical distribution of Fungi in Poland 3 (pp.35-38). Chapter: Hapalopilus croceus (Pers.: Fr.) Bondartsev & SingerPublisher. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 2005; 35-38. https://www.researchgate.net/publication/310832350_Hapalopilus_croceus_Pers_Fr_Bondartsev_Singer

Bacigálová K., Piątek M., Wołkowycki M. 2005. Protomyces cirsii-oleracei (Fungi, Protomycetales), a new species for Poland. Polish Botanical Journal. 2005; 50(1): 77–82. https://www.researchgate.net/publication/243972409_Protomyces_cirsii-oleracei_Fungi_Protomycetales_a_new_species_for_Poland